Ydelser

ydelser

ydelser

Filmproduktion, procesfacilitering, kommunikationsrådgivning eller…

Jeg løser en bred vifte af opgaver – gerne hver for sig eller i sammenhæng. Det kan fx være et enkelt web-tv-indslag til en kampagne, I allerede har planlagt. Det kan være en totalløsning bestående af strategisk rådgivning, solid analyse og konkret formidling – fx med henblik på at skaffe elever til en efterskole. Eller det kan være… prøv at spørge, så finder vi en løsning. Og jeg skal nok henvise til en dygtig kollega, hvis jeg ikke selv er den rette.

Onlineformidling

Strategisk kommunikation

Historiefortælling

Intern kommunikation

Magasinproduktion

Tekstredigering

Filmproduktion – kig på Vimeo

Lydproduktion

Vejledning

Procesdesign og -ledelse

Workshopfacilitering

Undervisning i formidling og kommunikation

Udgangspunktet for samarbejde:

Læringsfællesskab

Grundlaget for de produkter, der skal produceres og leveres, er etableringen af et læringsfællesskab. Dette er noget helt andet end et klassisk kunde-leverandør-forhold. Vi arbejder hellere med færre faste end flere flygtige kunder. Vi tror på styrken i fysiske og nysgerrige møder. Vi dygtiggør os gennem fælles handling og refleksion. Vi er spørgende og lyttende. Vi deler, hvad vi ved. Vi siger det, når vi er i tvivl.

Formålsfokus

På læringsfællesskabet som grundlag etablerer vi et formålsfokus. Det handler om at stille alle de nysgerrige og kritiske spørgsmål, som sikrer, at de konkrete produkter og handlinger kommer til at understøtte kerneforretning og -formål. Det handler om at bruge tid og ressourcer på det helt rigtige. Overordnede formål styrer målbare mål og konkrete handlinger. Vi bruger ikke flere ressourcer end nødvendigt. Mål og handlinger opdateres og justeres, efterhånden som det giver mening. Alle tager efter bedste evne ansvar i processer og projekter. 

Kvalitativ problemløsning

På dette grundlag arbejder vi med at løse de konkrete problemer og opgaver. Vi er ambitiøse i forhold til det konkrete produkt. Vi fanger og finpudser jeres klang. Vi elsker det kreative, lækre og gennemarbejdede produkt. Vi tænker naturligt i helheder og er særligt gode til at arbejde på tværs af medieplatforme. Vi gør det ikke vanskeligere, end det er. Vi siger det, når ideerne ikke holder.

 

Prisliste, salgs- og leveringsbetingelser

Vilkår og priser med udgangspunkt i Dansk Journalistforbunds vejledende vilkår. Alle priser er eksklusiv moms.

Prisliste – 3/2019 (PDF)

Salgs- og leveringsbetingelser – 6/2018 (PDF)